lanh.ktq

Ngộ 


Đã từng sắc, dục đắm mê
Bến bờ giác ngộ quay về... Nào đâu?
 
Đã từng sân hận, u sầu
Trước Bồ Tát vẫn nguyện cầu lợi danh
 
Đã từng tay chắp lòng thành
Mà tâm điên đảo chậm, nhanh - giật, giành 
 
Đã từng triết lý nhân sinh
Sắc, không làu thuộc... Thật, bình yên chưa...?
 
Quy y... Tôi, dưới cửa chùa
Thảnh thơi gánh nợ bán mua, vô thường...


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ngộ"