Cạn Nguồn

Tôi vẫn tìm em Tôi vẫn tìm em trong giấc đêm
Tìm trong ngày nắng trải bên thềm
Tìm trên đồi vắng đôi chiều gió
Trên ngõ khuya về bóng nhá nhemTôi vẫn tìm em trong giấc trưa
Những ngày thu trắng vắng cơn mưa
Trong đêm gió nhẹ, lời tôi vọng
“Em ở nơi nào trong giấc mơ” Tôi vẫn tìm em, trên phố lạ
Trong hoàng hôn tận, ánh trăng trong
Tìm trên biển sóng thì thầm nói
"Tôi vẫn tìm em, em biết không?"


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tôi vẫn tìm em"