Jacaranda

Tìm Đâu Lại Thuở Tóc Trinh Vai Người Gió reo lên tiếng kinh cầu
Lắc lay chi ngọn nến sầu ...bên kia

Trăng mờ tỏ, soi chia cành lá
Trách chi đời lắm ngả bôn ba
Em đi sương rét ...la đà
Bài thơ nhỏ lệ chan hòa u minh

Em về đấy, mực loang trang giấy
Lá khua buồn run rẩy bàn tay
Thắp cho ai, ngọn nến này
Ta soi mắt lệ, thương đầy ... nhói tim ...

Thêm tuổi mới, bài thơ ...trách móc
Tuổi trăng tà ươm tóc sương pha
Nâng ly cạn nhớ ...tình ta
Rèm buông ... mặc gió chia xa địa đàng

Em về đấy, biển khua sóng dậy
Từng bước chân chẳng thấy ...cát in
Người ơi dấu vết đôi mình ...
Tìm đâu lại thuở tóc trinh vai người ...

Em bật khóc, người ơi em khóc
Sinh nhật người, một góc đơn côi
Ngó quanh chẳng thấy em rồi
Sương khuya nghe mặn trên môi của người ...

Nên mới biết, trong lời dâu bể ...
Yêu thương rồi chỉ để chia xa
Đêm nay thắp ngọn nến ngà
Soi ai một bóng ...bao la tình trần ... 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tìm Đâu Lại Thuở Tóc Trinh Vai Người"