Xuân Hoàng.

Cho con !
 
Ai cho con tấm thân nầy
Với làn da vẻ mặt đầy ước mơ
Mắt mày luôn ẩn màu thơ
Cho dù năm tháng chơ vơ bụi trần
 
Ai cho con khoảng trời trong
Biết vì nhân nghĩa rộng lòng bao dung
Khi tâm dấy ác ngại ngùng
Chỉ mình hạnh phúc thẹn thùng buồn hiu
 
Ai cho con biết bao nhiêu
Tiếng gà khuya, mái tranh chiều màu lam
Sóng xô nước ở ngoài vàm
Tiếng đầu mẹ mở mum măm năm nào.
 
Cho con cho cả trời sao
Tấm lòng mẹ quả... ngọt ngào triền miên !
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Cho con !"