Yên Dạ Thảo

Lặng Lẽ Tình Đi…
 
Đêm nghe sóng vỗ bờ đêm
Thì thầm gió thức trên thềm lá sương
Thay mùa hoa úa nhạt hương
Trăng xưa tròn, khuyết...vấn vương mộng gì!
 
Tình đi! Lặng lẽ …tình đi
Tim sầu ở lại … thôi thì … đành thôi!  
Đường tình sợi nắng phai phôi
Buồn vương trên nụ hôn môi lụy phiền
 
Vườn xuân xanh thắm chồi duyên
Song thưa một bóng cô miên gió lùa
Đêm nay trời đổ cơn mưa
Lệ lòng pha giọt hương thừa rơi rơi…
 
Thuyền ai giờ đã xa khơi
Mặc cho sóng gợn gió nhồi trôi qua
Tình xưa dẫu lắm mặn mà
Nay như nửa mảnh trăng tà treo nghiêng!
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Lặng Lẽ Tình Đi…"