TiCa NXH

Khúc tàn đông 


(Thuận)
Đông tàn dạ trĩu nặng hoài mơ
Nắng nhạt sầu vương khói hững hờ
Lòng não chèo buông neo mỏi mệt 
Dạ buồn sóng lặng gió thờ ơ 
Mong gì chuyện thế nhân tăm tối
Vọng ước bờ nương náu lững lờ 
Ròng nước bóng in đời lặng phẳng 
Sông cùng ảo mộng tít xa mờ(nghịch)
Mờ xa tít mộng ảo cùng sông 
Phằng lặng đời in bóng nước ròng
Lờ lững náu nương bờ ước vọng
Tối tăm nhân thế chuyện gì mong
Ơ thờ gió lặng sóng buồn dạ
Mệt mỏi neo buông chèo não lòng
Hờ hững khói vương sầu nhạt nắng
Mơ hoài nặng trĩu dạ tàn đông
1.27.2016 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Khúc tàn đông"