Huyền Lâm

Về ThôiVề thôi ta trả lại đời
Phế hưng ngày đó một thời đã qua
Về thôi tìm lại mái nhà
Đứng bên thềm cũ ngắm tà huy rơi

Về thôi nắng đã muộn rồi
Bỏ đi tất cả gọi mời thế nhân
Về thôi giũ lớp bụi trần
Bao năm màu áo trắng ngần ...Luốt lem

Về thôi mẹ đứng bên thềm
Đèn chong ngóng đợi những đêm mắt buồn
Về thôi với nhũng con đường
Tuổi thơ cắp sách đến trường tung tăng

Về thôi để thấy thêm lần
Tuổi thơ, chim sáo, lưng trần rong chơi
Về thôi đã cuối quãng đời
Đi tìm hương cũ một thời mù xa

Về thôi về lại mái nhà
Nghe đêm trở giấc tiếng gà sang canh
Vể thôi tìm giấc mộng lành
Bon chen gác bỏ tranh giành được thua
Về thôi nắng đã cuối mùa .


 
Huyền Lâm ...

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Về Thôi"