jacaranda

Cuộc Trần Em Đã KhépTôi không thể tiễn em
Bởi nửa vòng trái đất
Lòng tôi mưa tất bật
Mây xám buồn chơi vơi
 
Vòng hoa tang lịm thắt
Cổ quan giấu ngậm  ngùi
Chuông ru hồn kinh kệ ...
Em nghĩ gì ? em ơi !
 
Cuộc trần khép...cánh hoa rơi
Em về quê Phật bỏ đời cho ai ?
 
Em cần một vòng tay
Khi cô đơn lạnh lẽo
Nhưng đời muôn vạn nẻo
Chẳng đường nào cho em ...
 
Xuôi bàn tay vất vả
Em mơ về đâu đâu ...
Hồn thảnh thơi xứ lạ ?
Có nghe chiều mưa ngâu ?
 
Thôi thì em cứ ngủ
Tôi nơi đây nguyện cầu
Biết đâu hồn em thấu
Vẫn còn tôi thương em ...
 
 
jacaranda
 
May 18 2016 (T. hãy yên giấc em nhé  )

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Cuộc Trần Em Đã Khép"