shine

Em Có Về Phố Núi Vối Anh Không?Em có về phố núi với anh không? 
Mờ sương giăng, lạnh lùng mưa rét 
Phố ngắn gang tay, vừa đi đã hết 
Lưa thưa người, buồn như đá cô đơn 

Em có về phố núi với anh không? 
Bản làng xa, người xa, chiều nhanh tắt nắng 
Đi vội qua nhau, sương mờ không rõ mặt 
Biết ai cười, ai nhớ, rồi ai quên... 

Em có về, phố núi vẫn gọi tên 
Qua nghìn rặng cây, qua đồi, qua suối 
Những tối mùa đông, nỗi nhớ bừng như lửa 
Em ôm gối chân, mắt ánh rực than hồng 

Em có về phố núi với anh không?

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Em Có Về Phố Núi Vối Anh Không?"