Thương Hoàng

Tìm Quên 


Tìm quên đi
Trách nhau đời vui gì
Chuyện hợp tan như gió núi ngàn mây
Duyên hạn kỳ đừng gieo thêm đau khổTìm quên đi
Hận nhau sẽ được gì
Biễn vẫn xanh dù có mưa hay nắng
Vắng nhau rồi chớ sầu khổ mà chiTìm quên đi
Quên nhau về dệt mộng
Đời màu hồng khi tim lại biết yêu
Ít hay nhiều còn tùy theo duyên sốKhông còn nhau sóng ngàn năm vẫn vỗ
Trời vẫn hồng lúc rạng sáng bình minh
Biễn vẫn xanh, non nước vẫn hữu tình
Chiều hoàng hôn tím lòng nao nỗi nhớTìm quên đi
Khi không còn duyên nợ
Buộc ràng nhau giữ được hạnh phúc không
Chia tay rồi thì lúa vẫn đơm bông
Tìm quên đi để tìm vui mà sống


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 16 tháng 5 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tìm Quên"