Tuyen45

SÂN THƠ


Sân thơ già trẻ chan hòa 
Sân thơ gắn bó giữa ta với mình
Sân thơ bến đợi chung tình
Sân thơ trai gái thượng kinh hẹn hò
 


Tình thơ nối nhịp con đò
Tình thơ chắp mối đôi bờ trao duyên
Tình thơ tựa bến với thuyền
Tình thơ như thể uyên ương chẳng rời
 
Duyên thơ hợp cảnh hợp người
Duyên thơ chia sẻ bao lời gần xa
Duyên thơ tình nghĩa mặn mà
Duyên thơ di sản ông cha kế thừa
 
Yêu thơ cái nghiệp say sưa
Yêu thơ tay bút sớm trưa nặng tình
Yêu thơ tiếp sức hồi sinh
Yêu thơ bén rễ nghĩa tình bền lâu
 
Say thơ mến bạn tâm đầu
Say thơ nghèo bạc nhưng giàu yêu thương
Say thơ nhớ khách văn chương
Say thơ thêm quý thiên đường tổ tiên…
 
10/4/2016
Tuyen45

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 23 tháng 4 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "SÂN THƠ"