Vivi

Tiếng Quốc Sầu QuêCon tạo lìa quê xa xót xa
Hắt hiu mưa bụi đỏ quê nhà
Tiếng Quốc sầu quê hoài cố xứ
Tháng năm lụy Nước gạt châu sa
 
Xứ người nghi ngút hương tình bay
Bên bờ lưu xứ xót lưu đày
Nhớ Nước mỏi mòn lòng đất Mẹ
Cuối hôn đất khách ngẫm qua ngày
 
Mẹ ơi ! Con biết Mẹ trông chờ
Đong từng hạt nhớ đứng bơ vơ
Đếm bóng thời gian sầu khắc khoải
Giữa vùng bi sử nạn đời mơ
 
Thương nhớ bi chừ nốc biệt ly
Soi tâm đốt lệ gạn sân si
Quê hương một cõi đời tan tác
Khâm liệm hồn quê hố mạt tình
 
Khúc sử chia lìa đau xót đau
Đêm đêm Quốc gọi nhớ thương nhau
Nghe như lệ Mẹ lăn bờ má
Thấm kiếp lìa quê mãi kiếp sau !
 
Vivi
Norway 24.03/2016


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 31 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quốc Sầu Quê"