Nguyễn Hiền Nhân

Ngày Nầy Năm Xưa
Đêm buồn nhớ đảo Bình Ba
Giận em ngày tám tháng ba xa nhà
Đắm hồn trong cõi ta bà
Bốn bề non nước mây hòa biển xanh.Thuyền con vướng sóng chòng chành
Thêm chi trăng gió nhẹ tanh đời mình
Bão lòng giăng mắc cuộc tình
Trốn người dưng để một mình nghênh ngôngHoang sơ Bãi Chướng sạch trong
Vai chưa được dựa bềnh bồng sóng xô
Nửa đời kiêu bạc hải hồ
Bóng chìm trong bóng cơ đồ ngã nghiêng...Cam Ranh nghiệm bản sắc riêng
Nằm trên cát trắng mơ tiên cá cười
Bình Ba khuya vẫn mát tươi
Tôm hùm nhảy múa cùng người đón trăng 


 


             


1* Đảo Bình Ba ở Cam Ranh có rất nhiều tôm hùm nên còn có tên đảo Tôm Hùm 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ngày Nầy Năm Xưa"