Tuyen45

CHÚC BÍNH THÂN

Chúc Bính Thân tân xuân thịnh vượng
Một năm thu ngân lượng đầy nhà
Cháu con dâu rể thuận hòa
Thương yêu hạnh phúc đấy là niềm vuiChúc cuộc sống người người no đủ
Thế gian này dân chủ nơi nơi
Trẻ em vừa học vừa chơi
Ông bà sống khỏe yêu đời tự doChúc năm mới đánh co tham nhũng
Tiêu cực no đòn cũng biến bay
Gia tăng lạm phát chặn ngay
Công trình rút ruột xích tay vô tùChúc tân xuân diệt thù bành trướng
Cho dân ta dược hưởng bình yên
Dựng xây hạnh phúc ấm êm
Đẩy lùi tụt hậu nước thêm mạnh giàu…28/1/2016
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CHÚC BÍNH THÂN"