PEARL

Mẹ Tôi

Chạnh lòng nhớ mẹ thuở xưa
Miệng nhai cơm nắm , lưỡi lừa cá xương .
Mớm cho con cả tình thương
Gieo mầm nhân ái ngập vườn lương tâm .
Ví đời cơn sóng thăng trầm
Mái chèo mẹ lướt tháng năm hao gầy .
Dang tay nghị lực đong đầy
Cong lưng mẹ cõng đêm ngày gian truân .
Tóc phơi sương trắng phong trần
Vết thâm khóe mắt da sần sạm đen .
Bao năm tim mẹ cài then
Chăm lo con trẻ gió len mặc tình .
Dặn lòng một dạ trung trinh
Mẹ là ngọn nến lung linh chói ngời .
Mẹ vầng sáng tỏa tuyệt vời
Tấm gương phản chiếu một đời hy sinh .
Mai đây trên bước đăng trình
Bên con luôn có dáng hình mẹ yêu .
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 13 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Tôi"