Xuân Đông

UỐNG TRÀ


Được bữa sang mùa gió lạnh khơi
Trà ngon uống cạn thỏa thuê đời
Dù sao với nguyệt chưa lần đổi
Dẫu núi cùng mây chẳng thuở rời
Bạn thả lời thơ êm ái viết
Ta nhìn bóng liễu miệt mài phơi
Lòng nghe lắng dịu trong tình cảm
Giữa chốn yên hà mặn đắng vơi

Xuân Đông

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "UỐNG TRÀ"