Tuyen45

NGÀY VỀLần hồi xứ lạ mỗi mình ta
Nỗi nhớ nôn nao đến nếp nhà
Đất khách bao năm khô dạ đá
Quê người bấy độ cháy lòng ta
Nay về gia tộc đông vui quá
Gặp lại cháu con sống hợp hòa
Mộng ước xum vầy giờ đã thỏa
Khói nhang tiên tổ viếng mồ cha.

3/10/2014
Tuyen45

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NGÀY VỀ"