Tuyen45

TUỔI CAO HỒN TRẺĐường thi xướng họa trẻ thêm ra
Mến cảnh yêu thơ chẳng thấy già
Huynh đệ giao lưu tâm tỏa sáng
Bạn bè ngâm vịnh trí thăng hoa
Xuân thì bảy mốt còn xung sức
Tuổi hạc tám ba vẫn thắm da
Tấm tắc bao người khen cụ khỏe
Đường thi xướng họa trẻ thêm ra.

3/10/2015
Tuyen45

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TUỔI CAO HỒN TRẺ"