RĐinh

VỊNH THUNG NAI


Đường đi đẹp tựa trong tranh


Nhà sàn thấp-thoáng, cây xanh rì-rào


Vầng mây thấp, con đường cao


Sương giăng đỉnh núi đục màu thiên thanh


 


Sông Đà vào vịnh cong-cong


Nươc mênh-mông nước bao quanh núi rừng


Nhấp nhô đảo nhỏ giữa dòng


Tửơng chừng như vịnh Hạ-long chốn này


Vịnh Thung-nai chính là đây


Bấy lâu ao-ước, hôm nay tỏ tường


 


Có đi mới biết con đường


Có chèo mới thấy lạch luồng mạch sông


Núi cao xanh biếc xa trông


Bóng in vài cụm mây hồng lửng-lơ


 


Mạn thuyền sóng nhỏ vỗ bờ


Ven sông thưa thớt lô-nhô nhà sàn


Cây rừng cứ tự-do lan


Để cho chim chóc cả đàn hót vang


 


Lâu-lâu nhìn thấy bản làng


Các cô gái Mán lang-thang ven đường


Đeo gùi vượt dốc lên nương


Phải chăng đi kiếm cơm lam độ ngày ?


 


Thuyền đi nước vỡ bóng mây


Nhìn con thác đổ cuối ngày trắng phau


Dòng trôi nước cuốn về đâu ?


Nét hoang-sơ lấn cả vào mơ hoang


 


RĐinh 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "VỊNH THUNG NAI"