Trung Dũng

LỆ ĐÊMCách biệt từ lâu mái tóc mềm
Không còn quấn quít mỗi chiều êm
Người đi ngõ vắng âm thầm đợi
Kẻ ở hiên buồn lặng lẽ thêm.
Vẫn nhớ vai kề khi ngắm nguyệt
Hoài thương võng tựa gió reo thềm
Vì đâu tết đến đường đôi ngả
Gối lẻ canh trường đẫm lệ đêm.

Trung Dũng
3-2-2016

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "LỆ ĐÊM"