Bạch Vân Nam

Bước Chiều Tống Biệt




 
Không có đêm khuya, không có lời
Chỉ hương len khói hạt châu rơi
Xuân của năm nay đà khép mộng
Duyên trần hợp rẽ chuyện nơi nơi
 
Sắp thấy mai vàng,cây trổ hoa
Ngỡ xuân ấm áp đến muôn nhà
Đâu biết chiều nay tim rạn vỡ
Đưa người đi mãi lệ chang nhòa
 
Nhấp môi chén đắng tống biệt ly
Chữ câu chua xót cũng thầm thì
Trống vang đau tiễn trời nhạt bóng
Người về đất mẹ nhắm đôi mi.





 
Đưa tiễn thằng em về đất mẹ, đời sinh ly tử biệt con người ta phải trải qua thật nghiệt ngã đắng cay vô tận.
Long An, ngày 25/01/2016
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bước Chiều Tống Biệt"