Dương hồng Thủy

Ngang Lưng Tóc Kẹp
  
Nhà tôi ở đầu vàm sông 
Bên kia sông – cạnh hàng vông – nhà nàng 
Em thường dạo bước lang thang 
Ngang lưng tóc kẹp dịu dàng dáng đi. 


Tết về sương đọng bờ mi 
Em cho tôi dáng xuân thì ước mơ 
Có lần mưa rớt bất ngờ 
Em cầm lược chải ngẩn ngơ suối mềm. 
  
Hai tay tôi mãi ưu phiền 
Cầu mong hứng cọng tóc tiên cho mình 
Đem về ủ một chút tình 
Đến người trong mộng tay xinh búp dài. 
Đò đưa qua lại tháng ngày 
Tôi mơ khoảnh khắc trúc mai hẹn hò 
Từng đêm tôi dệt vần thơ 
Tả người con gái ơ hờ áo hoa. 
  
Từ em giả biệt quê nhà 
Gió lùa bến vắng ngân nga mỗi chiều 
Em đi có kẻ đăm chiêu 
Nhớ người tóc kẹp buồn hiu một mình. 
  
 
   
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ngang Lưng Tóc Kẹp"