Trung Dũng

TẾT BUỒN 


Quán mở đìu hiu chẳng khách nào
Cho dù cửa rộng nắng xôn xao
Đèn treo lộng lẫy bên thềm đón
Nhạc để du dương cạnh lối vào.
Mãi nhủ xuân về mua chậu quất
Hoài trông tết gọi kiếm cây đào.
Ngờ đâu ế ẩm hàng lưu bãi
Pháo nổ buồn thiu mắt lệ trào.26-1-2016

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TẾT BUỒN"