nguyenngoat

TÌM BÓNG HÌNH XƯA
 
Ta về tìm bóng hình xưa
Mùa xuân gần đến
Cơn mưa lại về
Tóc ai lay mộng
Hồn quê
Dòng sông
Kỉ niệm
Tràn trề hồn thương
Ta về
Tìm chút dư hương
Tóc thơm hương bưởi
Con đường em qua
Ta về
Tìm lại chính ta
Bao nhiêu thương nhớ
Sương tà dần buông
 
Ta về suối lạnh đầu nguồn
Mưa xuân
Phố núi
Còn vương bụi hồng

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TÌM BÓNG HÌNH XƯA"