Liên Hương

THƯƠNG CHIỀU BÓNG ĐỔ
 
Gặp  ai  ra phố một mình
Ngiêng ngiêng bóng đổ lặng thinh bên trời
Như  hình  một chiếc lá rơi
Giống đời em , cũng giống đời của anh
Chẳng buồn tiếc  tháng ngày xanh
Tiếc cho  giấc mộng  không thành  vậy thôi
Bể dâu dâu bể đổi dời
Mang mang ngày cũ bên đời mù tăm
Phận  người  một  cuộc long đong
Ai đi hết đoạn trăm năm  hẹn thề
Dặm dài cách trở sơn khê
Heo may đã nhuộm bốn bề  hắt hiu
Hát câu lá  đổ muôn chiều
Thương cho chiếc bóng liêu xiêu đường về
 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "THƯƠNG CHIỀU BÓNG ĐỔ"