dodoclangttroi

CHO TÔI VỀ LẠI
 
Cho tôi về lại chổ ngày xưa
Tôi  nhớ quê nghèo trong nắng trưa
Mắc võng ru mình bên hiên vắng
Nhìn gió đong đưa mấy tàu dừa
 
Cho tôi về lại thời thơ ấu
Nức nỡ mùa sang tiếng ve sầu
Trống trường giục giã chiều bãi khóa
Buồn dâng lên buồn… Buồn vì đâu!?
 
Cho tôi về lại mùa thưa nắng...
Thuở mới vào yêu… yêu thầm lặng
Ngồi chép thơ tình trong đêm vắng
Thơ thẩn gieo vần  những đêm trăng
 
Cho tôi về lại mối tình đầu
Để tôi còn biết bởi vì đâu
Hai đứa hai nơi  không từ biệt
Chưa kịp sang mùa …trời mưa ngâu! 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CHO TÔI VỀ LẠI"