Huyền Băng

Lại một lần xuân




 
Thoáng chốc xuân trôi đã mười năm
Xuân đi xuân đến thật âm thầm 
Nhìn qua song cửa buồn vui đã ...
Hòa quyện vào nhau bay mất tăm!!!
 
Người đến rồi đi chẳng tẩy trần 
Tiếc nuối vì chăng, đã xa xăm!
Trăm năm cõi tạm hồn thư thả 
Góp vốn cho đời ... đếm ... mấy năm?
 
Thôi gác buồn đi mơ nắng lên 
Đem bướm cùng hoa tô cõi trần 
Bướm bay dẫn trí vào quên lãng 
Hoa tỏa hương đời ngây ngất ... xuân 
 


* Mười mùa xuân qua ở Việt Nam thư quán  

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Lại một lần xuân"