THƯƠNG HOÀNG

Bàn Tay

Bàn tay nhớ em còn chưa ngủ
Bàn tay đan tóc ủ hương đêm
Bàn tay thao thức viền môi mềm
Bàn tay lóng ngóng tìm bàn tay

Bàn tay nằm ngủ giữa ban ngày
Gối lên mây mộng chìm giấc say
Bàn tay trở mình tìm ký ức
Len bờ suối thoảng hương hoa lài

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Bàn Tay"