Luân Tâm

GỌI ĐÒ THƯƠNG ĐAUThôi thời thôi thế thời thôi


Sông thương tình nhớ hụt hơi gọi đò
Đường sương nhỏ lối gió to
Nương dâu bãi bể lòng cò con đau

Trầu không quấn chắc thân cau
Chân không dấu hỏi tay nào mưa ru
Bao lần chưa biết đường tu
Trọn đời tăm tối tội tù xe tang 

Cắn răng chớp mắt lỡ làng 
Bướm vòng hoa dại cỏ hoang mang sầu
Đắng cay nắng lửa mưa dầu
Loanh quanh xuôi ngược đầu cầu loay quay

Bồ câu thơ áo trắng bay
Căng dây diều đứt bóng ai tưởng mình 
Gối rơm ôm tối tưởng hình
Như hương tóc rối lửa tình lên ngôi

Thôi nôi nước mắt mồ côi
Sông dài trời rộng lở bồi đói no
Đường bay ngõ đậu khôn dò 
Nương thân chữ nghĩa qua đò thương đau...

MD/01/05/16

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "GỌI ĐÒ THƯƠNG ĐAU"