Huyền Băng

Mưa thu ...


Thu đã về rồi em vẫn chưa!
Một mình tôi đếm ... những giọt mưa
Mưa thu nhè nhẹ xuyên kẻ lá
Đủ lạnh hồn ai, chẳng thiếu thừa


Đêm vắng sương thu buốt cả lòng
lang thang quãng vắng đợi rồi trông
chìm vào sâu thẳm, đêm cô tịch
mờ mịt ... thôi đành hết đợi mong

15.11.2015 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Mưa thu ..."