Tuyen45

MẸ TÔI
Mẹ ngồi nhặt lá vàng rơi
Kết thành nỗi nhớ đầy vơi tháng ngày
Gạc Ma thuở ấy đắm say
Con ra canh giữ đến nay chưa về
Mẹ chờ lòng dạ tái tê
Qua năm qua tháng não nề ruột gan
Đêm ngày suy nghĩ miên man
Mái đầu trắng bạc lệ tràn bờ my.
23/7/2015

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "MẸ TÔI"