Thương Hoàng

Bán Dạ Hoài Lang Đêm nằm khuya khoắt nhớ chồng
Em đắp chiếc áo còn nồng mùi thương
Nhà người lụa gấm trải giường
Nhà em ấm áp phong sương hơi chồng

Se se cái rét đầu đông
Ôm áo vào lòng cứ ngỡ vai xưa
Bao mùa tuyết lạnh gió mưa
Bao mùa lá chết song thưa não nùng

Áo anh đắp ấm tình chung
Áo anh che chắn bão bùng cô liêu
Áo anh dành dỗ nuông chìu
Áo ru giấc ngủ đìu hiu nửa vời

Chênh vênh niềm nhớ buông lơi
Hanh hao vụng dại một đời tìm nhau
Áo thô sứt chỉ phai màu
Mảnh tình em vá nghẹn ngào giữa đêm


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 5 tháng 11 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Bán Dạ Hoài Lang"