Thương Hoàng

Say
Trăng thu lơi lả mây ngàn
Gió ru suối tóc mộng vàng ngủ quên
Liễu hờn ngấn lệ chênh vênh
Đêm dài sương phủ bồng bềnh túi thơ
Bầu rượu khô đáy cạn trơ
Nhì nhằng con chữ lờ mờ nghiêng nghiêng
Nét sầu chấm phá muộn phiền
Trắc bằng hỏi ngã khuôn viên giấy ngà
Khi say dệt bướm thêu hoa
Thơ tình ta viết cho ta với người
Khi say buồn cũng thành vui
Rượu nồng pha lệ mắt người ta thương
Thơ say trong cõi vô thường
Ta say trong cõi nghê thường thiên thu

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 14 tháng 10 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Say"