Thương Hoàng

Nụ Cười Sơn Cước
Đường lên bản thượng chiều thu
Gặp cô sơn nữ
thượng du má hồng

Gió lay suối tóc bềnh bồng
Nụ cười sương khói
xanh đồng lúa non

Cong cong vành nguyệt như son
Long lanh hồ ngọc
xoe tròn tim ai

Gùi mây em địu trên vai
Hoa Ban hương ngát
ngất ngây lòng người

Phù vân thấp thoáng cổng trời
Ngỡ tiên giáng thế
dạo chơi cõi trần

Môi chưa kề ché rượu cần
Hồn ai lạc bước
tần ngần chơi vơi

Điệu khèn trầm bổng ru hời
Dáng hoa thoăn thoắt
nghẹn lời thi nhân

Thương Hoàng

 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 9 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Nụ Cười Sơn Cước"