Hmhiennhan

Ngôi Nhà Trăm Cột Long An 


Về Long Hựu viếng ngôi nhà trăm cột
Tôi giật mình phục kỷ xảo thời xưa,
Óc sáng tạo khéo tay người thợ mộc
Tạo một chứng nhân lịch sử để đời.Giữa đồng nội mây gió chiều êm trôi
Ngôi nhà cổ kính rêu phong mái ngói
Bậc thềm bốn phía cao hơn đầu gối,
Lối vào nhà bố cục giống nhau thôiVới thời gian mọi cảnh vật pha phôi
Người trăm năm trước đi vào sương khói
Nhưng trăm cột gỗ vẫn còn đỏ lói 
Những tấm biển, liểng nổi trội sáng ngời.Ngôi nhà trăm cột trước nhiều biến đổi,
Vẫn được chủ nhân tiếp nối giữ gìn
Di tích Long An mãi mãi trường sinh,
Giản dị tự nhiên riêng một góc trời

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 30 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Ngôi Nhà Trăm Cột Long An"