Sương Anh

Cõi Tạm


 


Trần đời là cõi tạm
Nên mỗi phút mỗi giây
Giữ một điều tâm niệm
Buông bỏ những sầu đầy
 
Không có gì vĩnh cữu
Trong cuộc sống vô thường
Chuyện giận hờn xóa bỏ
Mở rộng lòng yêu thương
 
Chớ tham cầu danh vọng
Hãy vui sống an nhiên
Trần đời là huyễn mộng
Đeo đẳng trí tâm phiền
 
Đừng để hồn vướng bận
Vào nghiệp chướng trần ai
Vừa mới gặp tay bắt
Nghe tin xuống tuyền đài
 
Hãy nhìn trong bạn hữu
Người vui kẻ buồn rầu
Khăn tang sau linh cữu
Lệ nhòa tiễn biệt nhau
 
Sống giữa đời huyễn mộng
Không tìm thấy bến bờ
Nếu bớt đi vọng động
Lòng nhẹ nhàng như tơ
 
Đây con thuyền Bát Nhã
Đang chờ ta bước lên
Lìa cõi trần chấp vá
Về Tây Phương vững bền
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 12 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Cõi Tạm"