Sương Anh

Thu Đã Đi Xa 


Thu đã đi xa rồi
Mang theo lá vàng úa
Khuất dạng trên lưng đồi
Khiến hồn ai chơi vơi...Thời gian luôn đi tới
Có đứng lại bao giờ
Sao em còn ngóng đợi
Để buồn vương áng thơNày em thôi sầu nhé!
Những u trầm hoang mê
Đừng vương theo dòng lệ
Thu đi rồi sẽ vềKhi con tàu tách bến
Chỉ còn vệt khói xa
Để sân ga luyến mến
Chút tình hờ đêm quaThu đi thì Đông lại
Theo định luật vô thường
Những yêu thương dấu ái
Rồi tàn theo khói sương

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 11 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Thu Đã Đi Xa"