Sương Anh

Hương Thơ Đã MấtHương xưa ngan ngát vườn mơ
Dịu dàng lan tỏa bên bờ thi ca
Một thời duyên dáng mặn mà
Ý tình đằm thắm thiết tha lòng người

Bây chừ thi sắc kém tươi
Nét buồn ủ rủ câu lời buồn tênh
Vần nghiêng nét chữ chông chênh
Hồn thơ biền biệt dập dềnh trôi sông

À ơi... ai thấu hiểu lòng
Hương thơ đã mất tim hồng úa theo
Đồi thơ nghe tiếng thông reo
Mắt buồn dõi ngóng quê nghèo thân yêu

Chạnh lòng giọt nắng cuối chiều
Khẽ khàng rơi xuống đôi điều cảm thông
Còn đâu kỷ niệm ấm nồng
Hương thơ chìm khuất hư không mất rồi.
 
Sương Anh

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 4 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hương Thơ Đã Mất"