PEARL

Rơi


 


 


Mảnh gương vụn vỡ rơi rơi 


Nửa xuyên da thịt đọng nơi tim hồng 


Nửa kia bào nát cõi lòng 


Quắt quay tâm khảm , chênh chông thuyền đời . 


Chán chường một kiếp hoa trôi 


Giữa dòng tím ngắt trùng khơi sóng gào . 


Buồn dâng một thoáng nghẹn ngào 


Trách ai ...Chỉ trách mình sao ...nhẹ lòng ! 


Nén đau ...cố nén vào trong 


Nén cơn hỉ nộ , nén dòng lệ tuôn . 


Giơ tay ...cố níu chiều buông 


Nào hay chạm phải đêm buồn tịch liêu . 


Một mình lê bước liêu xiêu 


Gánh đời nặng trĩu ...bấy nhiêu lụy phiền . 


Ai người chia sẻ nỗi niềm ? 


Độc hành ...vấn bước dài thêm khổ sầu . 


Rơi ...rơi những hạt mưa ngâu 


Con tim lạnh cóng...cúi đầu vội đi 


  


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Rơi"