System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Ru Tình Đêm Đông của Thi sĩ: Sương Anh - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Sương Anh

Ru Tình Đêm Đông


 


 Cho nhau anh nhé chút mơ vàng
Dẫu cách muôn trùng vẫn gởi sang
Chút chụt yêu thương dù huyễn mộng
Tình ta thắm mãi chẳng phai tàn

Trở giấc đêm nay nghe tiếng ru
Hồn nghe ấm áp đêm sương mù
Lời êm dẫn dắt ta vào mộng
Lạc chốn thiên đường vàng lối thu

Đá vàng tình nghiã anh và em
Vận nối vần gieo nơi bến duyên
Đã kết tình thơ bền chặt mãi
Tơ lòng hoà điệu khúc êm êm

Tuyết trắng về đây tiễn gót thu
Nhờ anh khơi lưả mối tình nhu
Trái tim thôi buốt vì đông lạnh
Đôi bóng tình thơ mãi hát ru

Sương Anh

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Ru Tình Đêm Đông"