PEARL

Hồi Tưởng

Cánh mỏng vàng tươi ấp e cười
Uống hạt sương sa tô đẹp đời
Hoa đồng cỏ nội hồn của đất
Quyện với hương quê sáng rạng ngời .
*
Anh về nghe lại khúc ru xưa
Thuở nhỏ nằm nôi nhớ sao vừa
Nhắc lại những trò chơi con trẻ
Vui đùa té nước lúc tắm mưa .
*
Em của ngày xưa thích nghịch ngầm
Hái lá khổ qua lót chỗ nằm
Vót đôi thanh tre thành một cặp
Đám cưới rộn ràng lễ mấy mâm .
*
Bây giờ anh đã tóc hoa râm
Em cũng xa rồi tuổi trăng rằm
Giàn khổ qua vẫn xanh trĩu quả
Chủ đã thay rồi ý trung nhân .
*
Em về ngắm lại màu hoa vàng
Ép vào tâm khảm tình lỡ làng
Cầu chúc anh luôn vui, hạnh phúc
Chăm sóc cho hoa nở đầy giàn .
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 25 tháng 9 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Hồi Tưởng"