Tuyen45

Du xuânĐào phai vẫy gọi xuân sang
Bàn thờ cúc nở cánh vàng lá xanh
Du xuân em bước bên anh
Dạo quanh Phủ Lạng ngắm thành Xương Giang

Vui xuân ta đến hội làng
Hát câu quan họ thiếp chàng trao duyên
Lăn tăn sóng vỗ mạn thuyền
Miếng trầu cánh phượng, cánh tiên chào mời

Trầu này thắm đỏ màu môi
Tươi thêm má phấn nụ cười duyên ai ?
Kìa trông như bóng chị hai
Nghiêng chao nón thúng dải quai thao hồng

Tứ thân tròn đáy lưng ong
Phập phồng ngực áo tơ lòng duyên trao
Dòng Thương sóng vỗ rì rào
Con tim thổn thức biết bao nỗi niềm

Hội tan quan họ xuôi thuyền
Xuân sau đến hẹn, hẹn duyên ta mình .

30/1/2013
Tuyen45

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Du xuân"