Tuyen45

Trăng Thu Trường SơnGiữa dòng suối vắng nhạc rừng ngân
Lính gái tắm trần trăng sáng ngần
Đáy nước in soi thân vóc ngọc
Trắng ngà nét đậm nổi đường xuân

Hoa đời sắc toả màu sơn thủy
Ánh bạc tỏ mờ bóng nguyệt văn
Man mác hồn thơ tình lắng đọng
Nhụy đời ngào ngạt ngát hương trần

Dép lốp chân thon mòn vách đá
Tiếng cười, tiếng hát xé rừng đêm
Búp tay măng xiết hầu xâm lược
Đứng trước đồng bào lời dịu êm

Ngày mai ra trận vui như hội
Vẫn tấm thân này chắn đạn đồng
Mắt sáng như sao soi bốt giặc
Quân thù khiép sợ trước uy phong.

18/8/1970
Tuyen45

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 5 tháng 12 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Trăng Thu Trường Sơn"