Tuyen45

Dòng Thương Bến HẹnRáng vàng thu ám vùng trời
Sắc màu nhuộm tím cả lời chia li
Dòng Thương bến hẹn người đi
Tay trong tay nắm tràn mi lệ nhòa

Duyên xưa e ấp nụ hoa
Tình chưa cưới hỏi vẫn là người dưng
Mà sao khấp khởi thầm mừng
Giá như ngày ấy ta đừng gặp nhau

Thì đâu để úa trầu cau
Chúng mình giang dở tình đầu phôi pha
Bây giờ em của người ta
Ngắm hoa anh ở đằng xa ngó vào.

13/10/2012
Tuyen45

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Dòng Thương Bến Hẹn"