thương yêu

Tháng Mười tháng mười chở  nắng mùa thu về phố
thiếu tay anh , em quên cả ấm nồng
khi không nếm được vị hôn ngày nhỏ
thoảng thơm hương kỷ niệm đoá tình hồng

em ngắm lại , sau cuộc đời xưa cũ
lại hạt trôi trên giòng sông không trăng
xuôi sóng nhớ , lang thang môi , nằm ngủ
quanh đôi vành , chiều nay thật mênh mang
 
anh mang lại cho em trời định mệnh
đúng hôm nay , thời gian chạy về mừng
trong cơn lốc yêu thương cuồn trước mặt
chiều hôm nay , vòng ôm chặt thật tròn
 
đếm ngón tay , bỗng thấy mình lớn hẵn
dưới bóng tình anh ưu đải đời em
in bằng dấu một chiếc hôn đằm thắm
trên môi nhau , tháng mười rỡ ràng thêm

đht

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 7 tháng 10 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Tháng Mười"