thương yêu

Sóng Lãng Du

ngàn năm em nhớ con sông trắng
em ước bờ anh cỏ ngậm duyên
cho đảo tương lai hoa trổ nắng
quanh năm chớm nở , vợi con thuyền

trên giòng , em nắm bình minh lại
cầm giữ chờ anh chấm bến tương
lớp sóng lãng du trầm mặc mãi
vật vờ xuôi . bóng mắt hơi sương

hai đầu giang , vĩ , hồn trăng lạc
giấc mộng chìm sâu , tản mác hương
xanh vừa nhú nửa chân mây bạc
nửa vẫn dằng co .ý tiếc thương

và anh vẫn một giòng sông trắng
và em chiếc bóng của hoang đường
trở gió thu . vương cành di mộng
chập chờn trên sóng ánh trăng buông

TY

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 8 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Sóng Lãng Du"