Huyền Lâm (Phuongtim937)

Khúc Hạ

Ve ngân ru khúc hạ buồn
Bâng khuâng nhớ lại mái trường ngày xưa
Phượng rơi đỏ cánh hạ mùa
Mười năm cũng đủ dạ vừa nhớ nhung .
Ơi em ! gái nhỏ xưa cùng
Trường tan lối nhỏ mình chung bước về
Gió chiều thổi lộng sông quê
Nâng niu tà áo tóc thề mơn man .
Chiều êm nắng trải hạ vàng
Biết bao nhung nhớ ngập tràn con tim

Giờ xa người biết đâu tìm .?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Khúc Hạ"