Tuyen45

HẠN - ÚNG

Đốn gỗ, phá rừng hạn, úng theo
Quanh năm lam lũ vẫn hoàn nghèo
Ngàn xanh vắt kiệt thành đồi trọc
Đồng ruộng khô cằn lúa, bắp teo
Nắng hạ khe sâu khô nứt nẻ
Mưa giông nước chút ngập lưng đèo
Chính ta hủy hoại nguồn sinh thái
Đói khổ bần hàn cứ thế leo.

25/5/2012

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 6 tháng 6 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "HẠN - ÚNG"