hoa tím xưa

Biển và tôi


Biển chiều bất chợt mưa ơi!
hạt chao cánh sóng hạt rơi …áo sồi
ướt lây sang cả bờ môi
sao mưa thấm lạnh! Cho tôi thương thầm

biển đêm ào ạt dư âm
cho lòng xao động luân trầm thở than
vui buồn nước mắt chan chan
bờ mi em ướt mặn tràn tim tôi

Nào ngờ tình lỡ phai phôi
một mình với biển đơn côi đêm trường
biển mưa ướt nhão miền thương
âm ba còn đó mà vương khúc sầu

biết đi đâu biết tìm đâu
vớt trên con sóng tình đầu tản xa
một lần nổi sóng lòng ta
trào sôi chửa thoả phong ba lạch ngầm.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 4 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Biển và tôi"