Huyền Lâm (phuongtim937)

Bao Giờ Em Hỡi !Bao giờ em hỡi ! bao giờ nhỉ.?

Lối cũ ta về chung bước nhau

Con sông vẫn nặng hồn tri kỷ

Một thoáng hương xưa nhớ dạt dào.


Bao giờ em hỡi ! bao giờ nhỉ.?

Ta lại cùng chung một chuyến đò

Tìm lại ngày xưa chiều quán gió

Một mùi hương tóc thoảng thơm tho.


Ngày em quay bước buồn da diết

Ta đứng mỏi mòn trên bến sông

Nhìn con nước chảy sầu dạo nọ

Nặng chở hồn ta một chuyến đò.


Bao giờ em hỡi ! bao giờ nhỉ.?

Em lại quay về chung lối đi

Thẩn thờ ta đếm từng kỷ niệm

Còn lại trong em có những gì.?


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 30 tháng 3 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "Bao Giờ Em Hỡi !"